Diễn Đàn Đầu Tư Online
Chia sẻ nhận xét về sách Ichimoku tiếng việt đầu tiên - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Đầu Tư Online (https://dddtonline.com)
+-- Diễn đàn: THỊ TRƯỜNG VÀNG (https://dddtonline.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Kiến thức đầu tư vàng (https://dddtonline.com/forumdisplay.php?fid=25)
+--- Chủ đề: Chia sẻ nhận xét về sách Ichimoku tiếng việt đầu tiên (/showthread.php?tid=8981)Chia sẻ nhận xét về sách Ichimoku tiếng việt đầu tiên - pipsmaster - 01-10-2019

Nicole Elliott tốt nghiệp Trường Kinh tế Luân Đôn và là thành viên của Hiệp hội Phân tích Kỹ thuật. Cô đã làm việc tại Luân Đôn trong hơn 20 năm với nhiều vị trí khác nhau cho công việc Phân tích kỹ thuật tại các ngân hàng quốc tế lớn.


Phân tích kỹ thuật kết hợp phương pháp giao dịch Ichimoku của riêng mình, đã trở thành xương sống trong phương pháp của cô. Là nhà phân tích cao cấp của Mizuho Corporate Bank tại London, cô dùng phương pháp Ichimoku của mình để bao quát thị trường ngoại hối, lãi suất và thị trường hàng hóa và chỉ số vốn cổ phần.
Sách Hệ Thống Giao dịch Ichimoku Charts có gì hay?

Đây là quyển sách Ichimoku Tiếng Việt đầu tiên "Hệ Thống Giao Dịch Ichimoku Charts" là 3 nguyên tắc chính của Ichi, gồm lý thuyết sóng chỉ ra cách ghép sóng I, V, N hay Y, P như thế nào, rồi lý thuyết mục tiêu giá chỉ ra cách đo đạc mục tiêu giá trong phân tích, hoặc lý thuyết thời gian đưa ra và lý giải các con số 9, 17, 26 cho các dấu hiệu đảo chiều về mặt thời gian.

Sách Ichimoku Hệ Thống Giao Dịch Ichimoku Charts cũng đề cập đến ý nghĩa của những hình thái đám mây dày, mỏng ra sao, công dụng thế nào, mây tương lai chỉ điều gì…khá hấp dẫn và bổ ích.

Quyển Hệ Thống Giao Dịch Ichimoku Charts còn đưa ra các quan hệ của Ichimoku với biểu đồ nến Nhật. Đây là mối quan hệ không thể thiếu được. Đã dùng Ichi thì phải dùng với nến Nhật. Quyển sách Ichimoku này sẽ lý giải cho chúng ta điều đó.

Điểm quan trọng của quyển sách Ichimoku Tiếng Việt Hệ Thống Giao Dịch Ichimoku Charts là các trường hợp giao dịch mẫu (case studies) xuyên suốt, giúp chúng ta nhận diện cách thức giao dịch với Ichimoku mà không phải bối rối khi đọc quá nhiều phần lý thuyết.

Một điểm cuối cùng, đó là quyển sách Ichimoku Hệ Thống Giao Dịch Ichimoku Charts có phần tham khảo mô hình nến Nhật được trích dẫn từ TraderViet, xem như TraderViet cũng có một chút đóng góp cho quyển sách thông qua tài liệu của mình.

Nguồn: https://store.traderviet.com/products/sach-he-thong-giao-dich-ichimoku-chart